Sr. No. Name Designation Detail
1 Shri N. P. Joshi Librarian Detail
2 Shri S N Kanani Head Clerk Detail
3 Shri P D Shyara Sr. Clerk Detail
4 Shri R M Hothi Sr. Clerk Detail
5 Shri L G Tarpada Jr. Clerk Detail
6 Shri R T
Pujara
Lab. Assistant Detail
7 Shri P M Mehta Lab. Assistant Detail
8 Shri V L Jariya Lab. Assistant Detail
9 Shri R V Bavaliya Lab. Assistant Detail
10 Mr. Mitul Kothari Junior Clerk Detail
11 Shri P A Keshariya Chokidar Detail
12 Shri V D Shishangiya Chokidar Detail
13 Shri S K Jadav Hamal Detail
14 Shri S N Shingala Hamal Detail
15 Shri  S S Maru Animal Attd. Cl.IV Detail 
16 Shri K M Rathod Hamal Detail